Informació bàsica sobre Protecció de Dades

1. RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Identitat:La Fanera Codorniu

Adreça: C/ Mallorca 303, pral. 2, Barcelona,(Barcelona)

Contacte:lafaneracodorniu@gmail.com

Telèfon: 613840958

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem que a La Fanera Codorniu tractem les dades que ens facilites per a les següents finalitats:

En utilitzar el formulari de contacte dels nostres anuncis, us informem que tractarem les vostres dades per contactar amb tu, ja sigui per mitjans electrònics o telefònicament, per:

Proporcionar-te informació de l’immoble pel qual t’has interessat

Enviar informació sobre immobles de la nostra web

respondre la petició d’informació

Prevenció d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament de correu brossa, entre d’altres).

Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals reglamentàries.

Enviament de comunicacions comercials per informar-te dels nostres productes i serveis que puguin ser del teu interès.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, sol·licitis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades rau en:

L’execució d’un contracte amb La Fanera Codorniu en relació amb la finalitat indicada a l’apartat 1.

L’interès legítim del responsable del tractament per a les finalitats indicades a l’apartat 2 anterior. L’interès legítim és protegir els usuaris d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

El compliment d’obligacions legals que ens són aplicables per a la finalitat indicada a l’apartat 3 anterior. El consentiment de l’ usuari en relació amb la finalitat indicada a l’ apartat 4 anterior.

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

Les vostres dades personals podran ser accedides per aquells proveïdors que ens presten serveis, com ara serveis d’allotjament de contingut, d’enviament de notificacions, etc. Hem subscrit els contractes d’encàrrec de tractament corresponents amb cadascun dels proveïdors que presten serveis.

Les teves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.

6. DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com les pots exercir?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets, pots adreçar-te a nosaltres mitjançant els correus electrònics indicats a l’apartat 1.

Finalment, us informem que us podeu dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Quines cookies utilitzem?

Per conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç a la política de cookies.